Hundelufterordningen i DCH Kaløvig

OBS: Hundelufterordningen ophører pr. 31.12.2021.

Formål:
Betaling af et hundeluftergebyr giver tidligere medlemmer af DCH Kaløvig en mulighedfor at bevare en tilknytning til klubben, at støtte klubben og at kunne lufte sin hund på klubbens område, når der ikke er andre der bruger det til træning.
Gebyret er med til at dække vedligehold af klubbens område, græsslåning etc.
Ordningen er ikke en selvtræner ordning.
Praktisk:

  • Man skal naturligvis ALTID samle hundens efterladenskaber op.
  • Hunden må IKKE besørge i områderne der bruges til felttræning, altså lille skov + uklippet areal.
  • Luftning af hund må ikke være til gene for medlemmer der træner på pladsen.
  • Hunden skal være under fuld kontrol, ellers i line.
  • Som hundelufter er det ikke tilladt at træne, arrangere eller deltage i træningslignende sammenkomster på klubbens område.
  • Man må som hundelufter udelukkende benytte klubbens område, ikke agilityforhindringer og andre træningsredskaber der står på pladsen.
  • Hundeluftergebyr giver ikke medlemskab af DCH Lands- og Kredsforeningen, og man er dermed heller ikke dækket under DCHs eller klubbens forsikring.
  • Man kan ikke have en startbog, og kan dermed heller ikke deltage i stævner for DCH Kaløvig.
  • Man har ikke stemmeret på generalforsamlingen.
  • Man kan ikke have nøgle til klubhus, container mm.

Ved overtrædelse af reglerne kan bestyrelsen beslutte at inddrage retten til at lufte
hund på området uden at eventuelt resterende gebyr tilbagebetales.
Ordningen gælder fra d. 1.1.2017, revideret 1.6.2021.

Bestyrelsen

 

Gæstetræning i klubben.


Ønsker man at invitere eller give andre hundeførere lov til at komme og gæstetræne på banen, skal bestyrelsen godkende dette på forhånd. Skriv til: formand@dch-kalovig.dkDer skal udvises hensyn til andre på banen.

 

Nyheder

Sponsorer