Medlem til bestyrelsen i DcH Kaløvig.

Da der ikke på den ordinære generalforsamling meldte sig nogen til den ledige bestyrelsespost, skal der vælges en på en ekstraordinær generalforsamling. Vi forestiller os at vi har en kandidat inden da, så det bliver en ren formalitet med kun ét punkt på dagsordenen.

I bestyrelsen findes to af posterne ved direkte valg; formandsposten og kassererposten, mens de resterende tre valgte selv konstituerer sig. Af (private) arbejdsmæssige årsager har sekretær funktionen indtil nu været varetaget af Susanne der ikke genopstillede, så vi forestiller os at den kandidat der stiller op, vil være interesseret at varetage sekretærfunktionen i bestyrelsen.

Nu skal det ikke forståes sådan at arbejdsfordelingen i bestyrelsen er strengt opdelt, men vi har i den nuværende bestyrelse fordelt os lidt efter kompetencer og interesser, men denne fordeling vil selvfølgelig til enhver tid være afhængig af de der sidder i bestyrelsen.

Sekretærfunktionen:

  • Tage referat fra bestyrelsesmøderne og generalforsamlingen.

Dette referat godkendes af alle i bestyrelsen, inden et eksemplar arkiveres i klubmappen, og offentliggøres på Facebook. Opslag på hjemmesiden og arkivering på Dropbox som bestyrelsen benytter sig af, varetages af webmaster, i øjeblikket HH.

  • Vi afholder ca. 7 bestyrelsesmøder om året.

Vi har i de senere år af arbejdsmæssige årsager henlagt møderne til fredag formiddag. Dette er dog ikke et krav, og noget vi vil være indstillet på at tilpasse. Møderne er meget hyggelige, og foregår altid i en god og ordentlig tone.

  • Varetagelse af opgaver efter interesse og tid.

Vi arbejder meget fleksibelt, og fordeler opgaverne, hvis nødvendigt, mellem os på en helt åben og hensyntagende måde.


Bestyrelsesmøderne består overordnet af beslutninger af økonomisk karakter, samt den overordnede organisering af klubben.

  • Vi står foran en mulig omorganisering af udvalgsstrukturen, så det vil være en del af de kommende opgaver.

  • Dertil kommer halplanerne som vi arbejder hen imod at realisere.

Vi benytter os af Facebook til hurtig kommunikation bestyrelsesmedlemmerne imellem, og har en ordning med at et ”like” betyder OK, så med mindre det enkelte medlem er dybere involveret i en sag, så kræver denne kommunikationsform ikke det store. Vi betragter som regel også 3 ”likes” som godkendt/vedtaget, da det er flertal.

Hvis dette lyder som noget du kunne tænke dig at kaste dig ud i, så skriv til formand@dch-kalovig.dk eller kontakt en fra bestyrelsen, gerne formanden på mobil 42512301.

En bestyrelsespost giver gratis kontingent i det efterfølgende år.

Mvh. Bestyrelsen


Nyheder

Sponsorer