Etiske retningslinjer for håndtering og træning af hunde i DcH Kaløvig.

 

  • Inden for alle former for hundetræning og prøver/konkurrencer skal hensynet til hundens velfærd prioriteres over alt andet. Hundens velfærd skal gå forud for ejerens, trænerens og officials interesser og ønsker. Hundeførerens ambitioner skal stå mål med hundens evner.
  • De etiske retningslinjer vedrørende hundens behandling, velfærd og sundhedstilstand, skal overholdes - ikke blot under deltagelse i prøver eller konkurrencer – men nok så vigtigt i den daglige træning og håndteringen af hunden.
  • For DcH Kaløvig er udgangspunktet, at al omgang med hunden skal baseres på respekt for hunden som et levende væsen og med forståelse for hundens naturlige adfærd.
  • Hunden skal altid håndteres og trænes på en måde, som sikrer, at dens fysiologiske, psykologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov tilgodeses.
  • Al træning af hunden skal baseres på positiv indlæring, motivation og forstærkning af ønsket adfærd.
  • Der skal i træningen tages højde for racespecifikke forskelle, samt alder og køn, herunder om det er en hvalp, en unghund eller en voksen hund.
  • Straf og irettesættelse er ikke en acceptabel indlæringsmetode, ligesom det ikke er acceptabelt at irettesætte en hund, der udviser angst eller tydelig underkastelse.
  • DcH Kaløvig accepterer ikke, at hunden påføres smerte, ubehag eller angst under træningen.
  • Enhver form for vold i omgangen med hunde er fuldstændig uacceptabel og en overtrædelse af dyreværnsloven.
  • Det er ikke tilladt at bruge pig/strøm halsbånd eller ”gå pænt seler” med strammeanordning i DcH.


Nyheder

Sponsorer