Velkommen til Intro 1 og Intro 2 i DcH Kaløvig!

Intro er navnet på en række øvelser, nogle af vores egne instruktører i DcH Kaløvig har sat sammen.
Formålet er at træne samarbejdet mellem hund og fører, og samtidig have noget konkret at træne frem imod.
Al tilmelding og betaling til Intro 1 og 2 skal ske under Tilmelding.


Intro 1

Fokus på samarbejde, glæde, leg, relation og lydighed

Generelt for alle øvelser: 

 • Der må kun belønnes efter endt øvelse, og kun i belønningsfeltet der er placeret nær øvelsen. Det er ikke et krav at linen sættes på efter afsluttet øvelse, der må løbes direkte til belønningsfeltet. Ved endt belønning sættes linen på hunden, inden belønningsfeltet forlades.

 • Det er tilladt at gøre øvelsen om én gang, det vil dog medføre et fratræk i point. 

 • Øvelserne tages i vilkårlig rækkefølge.

 • Øvelserne kan deles op i flere grupper på testdagen, dvs. hund og fører kommer på banen flere gange.

 • Udover én verbal kommando, må der ikke snakkes til hunden. Under øvelsen må der heller ikke guides eller roses.

 • Fører må ikke rykke i linen eller på anden måde straffe hunden. Sker dette alligevel kan man ikke længere deltage i testen. Indkald

Hundefører fører sin hund i line frem til anvist punkt.

Linen tages af hunden, og puttes i lommen, eller fastgøres på fører over dennes ene skulder.
Hunden må stå, sidde eller ligge ved føres venstre side eller foran fører.
Føreren må benytte verbal kommando og/eller håndtegn, eller afvente at hunden selv tilbyder en adfærd. 

Føreren forlader hunden og går ti skridt fra hunden, til et afmærket sted. 

Når føreren står stille på det afmærkede sted, stiller en figurant sig midt imellem hund og fører, med front imod fører. 

På dommerens signal, ca. 2 sekunder efter figuranten er på plads, må fører kalde på sin hund.
Hunden skal komme direkte hjem til fører.
Der er ingen krav til afslutningen af øvelsen, man skal blot uden videre kunne sætte line på hunden.

Herefter må hund og fører følges over i belønningsfeltet.


Dæk

Hundefører fører sin hund i line frem til anvist punkt. 

Linen tages af hunden, og puttes i lommen, eller fastgøres på fører over dennes ene skulder. 

Hunden må stå, sidde eller ligge ved føres side eller foran.
Føreren må benytte verbal kommando og/eller håndtegn eller afvente at hunden selv tilbyder at lægge sig. 

Føreren forlader hunden og går ti skridt fra hunden, til et afmærket sted. 

Når føreren står stille på det afmærkede sted, afventes der signal fra dommeren, ca. 2 sekunder, hvorefter føreren går tilbage til hunden.
Hunden skal blive liggende når føreren stiller sig ved hundens højre side. 

Efter ca. 2 sekunder, afsluttes øvelsen, på signal fra dommeren.
Der kan sættes line på hunden, eller hunden kan følges med fører over i belønningsfeltet.
Senest når feltet forlades, skal hunden have line på igen.


Sid

Hundefører fører sin hund i line frem til anvist punkt. 

Linen tages af hunden, og puttes i lommen, eller fastgøres på fører over dennes ene skulder. 

Hunden må stå, sidde eller ligge ved førerens side eller foran.
Føreren må benytte verbal kommando og/eller håndtegn eller afvente at hunden selv tilbyder at sætte sig. 

Føreren forlader hunden og går ti skridt fra hunden, til et afmærket sted. 

Når føreren står stille på det afmærkede sted, afventes der signal fra dommeren, ca. 2 sekunder, hvorefter fører går tilbage til hunden.
Hunden skal blive siddende når føreren stiller sig ved hundens højre side. 

Efter ca. 2 sekunder, afsluttes øvelsen på signal fra dommeren.
Der kan sættes line på hunden eller hunden kan følges med fører over i belønningsfeltet.
Senest når feltet forlades skal hunden have line på igen.


Tunnel

Hundefører fører sin hund i line frem til anvist punkt. 

Linentages af hunden, og puttes i lommen, eller fastgøres på fører over dennes ene skulder. 

Hunden må stå, sidde eller ligge ved førerens side eller foran. 

Der findes herefter tre varianter af øvelsen:


 1. Hunden må herefter sendes igennem tunnelen.
  Både verbale kommandoer og håndtegn må benyttes. 

Når hunden er kommet gennem tunnellen, skal den komme direkte tilbage til fører.

Føreren sætter line på hunden eller fører hunden over i belønningsfeltet.
Senest når feltet forlades skal hunden have line på.


 1. Hunden må herefter sendes igennem tunnelen.
  Både verbale kommandoer og håndtegn må benyttes.
  Føreren følger hunden så de mødes på tunnellens modsatte side. 

Når hunden er kommet gennem tunnellen, skal den komme direkte tilbage til fører.

Føreren sætter line på hunden eller fører hunden over i belønningsfeltet.
Senest når feltet forlades skal hunden have line på.


 1. Hunden placeres i sit, dæk eller stå foran tunnellen, og føreren går over og stiller sig ved tunnellens anden ende.

På signal fra føreren løber hunden igennem tunnellen og direkte hen til føreren.

Føreren sætter line på hunden eller fører hunden over i belønningsfeltet.
Senest når feltet forlades skal hunden have line på.


Alle 3 variationer af øvelsen er godkendte, og fører skal blot vælge at udføre den variation, der passer bedst til hunden. Der skal kun vises én variant af øvelsen.


Samle op

Hundefører vælger én imellem de af dommeren fremviste genstande.
Begge genstande er bløde, og minimum 10 cm i længden, som hunden skal bringe tilbage til fører.

Hundeføreren fører sin hund i line frem til anvist punkt. 

Linen tages af hunden, og puttes i lommen, eller fastgøres på fører over dennes ene skulder. 

Hunden må stå eller sidde ved førerens venstre side eller foran føreren.
Føreren må benytte verbal kommando og/eller håndtegn eller afvente at hunden selv tilbyder en adfærd. 

Føreren forlader hunden og går ti skridt frem, til et afmærket sted. 

Når føreren står stille på det afmærkede sted, lægger en figurant den valgte genstand midt mellem hund og føreren. 

På dommerens signal, ca. 2 sekunder efter figuranten er væk, må føreren give hunden signal om at bringe genstanden.
Hunden skal komme direkte hen til føreren, med genstanden båret roligt i munden. 

Der er ingen krav til afslutningen af øvelsen, føreren skal blot uden videre kunne tage genstanden, uden hunden værger sig.

Føreren sætter line på hunden eller fører hunden over i belønningsfeltet.
Senest når feltet forlades skal hunden have line på.


Gå pænt i løs line

Hundefører fører sin hund i line frem til anvist punkt. 

Når hunden er i ro ved førerens venstre side, starter hundeføreren med at gå med hunden ved venstre ben.
Hunden skal gå pænt og uden videre følge føreren igennem figuren vist nedenfor.
Linen må på intet tidspunkt blive stram, men skal hænge i en blød bue.
Bruges der halsbånd skal linens karabinhage vende nedad under hele øvelsen. Bruges der sele skal linens karabinhage ligge roligt på hundens ryg. 

Øvelsen afsluttes med hunden siddende ved førerens venstre side. 

Hund og fører må efter dommerens “Ja Tak” følges over i belønningsfeltet.
Belønning med leg

Hundefører fører sin hund i line frem til anvist punkt.

Hundeføreren finder legetøj eller mad frem og viser en belønningsleg med hunden.
Der ligges vægt på, at det er en leg hvor både hund og fører deltager aktivt. 

I bedømmelsen ligges der både vægt på opstarten, samspillet og afslutningen af legen. 

Hunden skal efter endt leg acceptere legens ophør.


Hund i ro ved fører

Hundefører fører sin hund i line frem til anvist punkt. 

Føreren sætter sig i stolen og hunden skal siddende eller liggende forholde sig passivt i en løs line. 

Efter ca. 30 sekunder går en anden neutral hund forbi på 10 m afstand, hunden skal under hele øvelsen være i ro.
Føreren må tale stille til hunden og berører den kærligt, men må på intet tidspunkt fastholde hunden. 

Når den fremmede hund er passeret, slutter øvelsen på signal fra dommeren. 

Hund og fører må derefter følges i belønningsfeltet.


Trick - Gi’ pote

Hundefører fører sin hund i line frem til anvist punkt.
Hundeføreren placerer sig således at hunden kan give pote uden at blive trygget af førerens fysiske fremtoning. 

Hunden lægger på signal fra fører, den ene af sine forpoter i førerens hånd.
Det er tilladt at bruge et potetarget, hvis det har en størrelse så det uden videre kan ligge i håndfladen.
Poten skal hvile på en flad håndflade, der ikke griber om poten. 

Poten skal ligge roligt, mens føreren højt tæller til ti, herefter må hunden flytte sin pote. 

Øvelsen afsluttes med “ja tak” fra dommeren og hund og fører følges herefter over i belønningsfeltet.


Intro 2

Fokus på samarbejde, glæde, relation og lydighed

Generelt for alle øvelser:

 • Når linen er sat på hunden er øvelsen slut.

 • Der må kun belønnes efter endt øvelse, og kun i belønningsfeltet der er placeret nær øvelsen. Det er ikke et krav at linen sættes på efter afsluttet øvelse, der må løbes direkte til belønningsfeltet. Ved endt belønning sættes linen på hunden, inden belønningsfeltet forlades.

 • Det er tilladt at gøre øvelsen om én gang, det vil dog medføre et fratræk i point. 

 • Øvelserne tages i vilkårlig rækkefølge

 • Øvelserne kan deles op i flere grupper på testdagen, dvs. hund og fører kommer på banen flere gange.

 • Udover én verbal kommando, må der ikke snakkes til hunden. Under øvelsen må der heller ikke guides eller roses.

 • Fører må ikke rykke i linen eller på anden måde straffe hunden. Sker dette alligevel kan man ikke længere deltage i testen. 


Hilse på dommer

Hundefører fører sin hund i line frem til dommeren. 

Hunden må stå, sidde eller ligge ved førerens venstre side. 

Føreren må benytte verbal kommando, håndtegn eller afvente at hunden selv tilbyder en adfærd. 

Føreren hilser nu på dommeren, uden at hunden tager kontakt denne. 

Hunden skal forholde sig rolig og afventende mens der bliver hilst. 

Når dommeren siger “ja tak” er øvelsen slut, og hund og fører følges over i belønningsfeltet.


Dæk

Hundefører fører sin hund i line frem til anvist punkt. 

Linen tages af hunden, og puttes i lommen, eller fastgøres på fører over dennes ene skulder. 

Hunden må stå, sidde eller ligge ved førerens side eller foran. 

Føreren må benytte verbal kommando, eller håndtegn eller afvente at hunden selv tilbyder at lægge sig. 

Føreren forlader hunden og går ti skridt fra hunden, til et afmærket sted. 

Når føreren står stille på det afmærkede sted, afventes der signal fra dommeren, ca. 2 sekunder, hvorefter føreren går tilbage til hunden. 

Hunden skal blive liggende, når føreren stiller sig ved hundens højre side. 

Efter ca. 2 sekunder, afsluttes øvelsen, på signal fra dommeren. 

Der sættes line på hunden, og hunden følges med fører over i belønningsfeltet. 

Sid 

Hundefører fører sin hund i line frem til anvist punkt. 

Linen tages af hunden, og puttes i lommen, eller fastgøres på fører over dennes ene skulder. 

Hunden må stå, sidde eller ligge ved førerens side eller foran. 

Føreren må benytte verbal kommando og/eller håndtegn eller afvente at hunden selv tilbyder at sætte sig. 

Føreren forlader hunden og går ti skridt fra hunden, til et afmærket sted. 

Når føreren står stille på det afmærkede sted, afventes der signal fra dommeren, ca. 10 sekunder, hvorefter fører går tilbage til hunden. 

Hunden skal blive siddende, når føreren stiller sig ved hundens højre side. 

Efter ca. 2 sekunder, afsluttes øvelsen, på signal fra dommeren. 

Der sættes line på hunden og hunden følges med fører over i belønningsfeltet. 


Selvvalgt trick

Hundefører fører sin hund i line frem til anvist punkt. 

Hundeføreren beskriver kort tricket for dommeren.

Linen tages af hunden, og puttes i lommen, eller fastgøres på fører over dennes ene skulder. 

Hunden må stå, sidde eller ligge ved førerens venstre side eller foran fører. 

Føreren må benytte verbal kommando og/eller håndtegn, eller afvente at hunden selv tilbyder at udføre det selvvalgte trick. 

Selve tricket skal påbegyndes, udføres og afsluttes inden for ét minut. 

Når tricket er afsluttet, giver føreren hunden line på igen og følges med hunden over i belønningsfeltet. 

Bedømmelsen tager stilling til sværhedsgraden på tricket og sikkerheden i udførelsen.


Løb til felt

Hundefører fører sin hund i line frem til anvist punkt. 

Linen tages af hunden, og puttes i lommen, eller fastgøres på fører over dennes ene skulder. 

Hunden sidder ved førerens venstre side.

På signal fra hundefører, (verbalt og/eller håndtegn) sendes hunden ud i feltet. 

Feltet er 3x3m og placeret 10 skridt fra føreren. 

Hunden skal løbe direkte ud til, og uden yderligere hjælp stille sig midt i feltet. 

Når hunden har stået stille i feltet i ca. 3 sekunder siger dommeren “ja tak”, hvorefter føreren kan vælge imellem:


 1. Kalde hunden til sig. I så fald skal hunden på første kommando komme hjem til føreren i en direkte linje. 

Hundeføreren sætter herefter line på hunden. 

Dommeren siger “ja tak” hvorefter hund og fører følges over i belønningsfeltet.


 1. Fører går ud til sin hund.

Når føreren står på hundens højre side, må linen sættes på. 

Herefter siger dommeren “ja tak” og hund og fører følges over i belønningsfeltet.


Fri ved fod

Hundefører fører sin hund i line frem til anvist punkt. Når hunden er i ro ved førerens venstre side, fjerner hundeføreren linen, linen skal puttes i lommen eller hænges over førerens ene skulder. 

Herefter starter hundeføreren med at gå med hunden ved venstre ben. 

Hunden skal gå pænt og uden videre følge føreren igennem figuren vist nedenfor.

Når føreren har lavet opstandsningen i slutningen af programmet, skal hunden sidde pænt ved venstre side.

Når hunden har været i ro ca. 2 sekunder siger dommeren “ja tak”, hvorefter føreren må sætte line på hunden og de følges over i belønningsfeltet.

Stå

Hundefører fører sin hund i line frem til anvist punkt. 

Linen tages af hunden, og puttes i lommen, eller fastgøres på fører over dennes ene skulder. 

Hunden må stå, sidde eller ligge ved førerens side eller foran. 

Føreren må benytte verbal kommando, håndtegn eller afvente at hunden selv tilbyder at stille sig. 

Føreren forlader hunden og går ti skridt fra hunden til et afmærket sted. 

Når føreren står stille på det afmærkede sted, afventes der signal fra dommeren, ca. 2 sekunder, hvorefter fører går tilbage til hunden. 

Hunden skal blive stående, når føreren stiller sig ved hundens højre side. 

Efter ca. 2 sekunder, afsluttes øvelsen, på signal fra dommeren. 

Der sættes line på hunden og hunden følges med fører over i belønningsfeltet. 


Tilbagespring

Hundefører fører sin hund i line frem til anvist punkt. 

Linen tages af hunden, og puttes i lommen, eller fastgøres på fører over dennes ene skulder. 

Hunden må stå, sidde eller ligge ved føres venstre side eller foran fører. 

Føreren må benytte verbal kommando, håndtegn eller afvente at hunden selv tilbyder at stille sig op. 

Når hunden står, går føreren om på modsatte side af springet og stiller sig med front imod hunden.

Når føreren har været i ro i ca. 3 sekunder, giver dommeren signal hvorefter føreren må give signal til at hunden må springe. 

Hunden springer over springet og kommer ved egen drift hen og sætter sig foran hundeføreren. 

Når hunden har været i ro i ca. 2 sekunder siger dommeren “ja tak”, hvorefter føreren må sætte line på hunden og de følges over i belønningsfeltet.

Nyheder

Sponsorer