Selvtræning 

DcH Kaløvig tillader selvtræning på pladsen, under forudsætning af at man opfylder følgende betingelser:

  • Man er fuldt betalende medlem af klubben.
  • Man går på et hold i klubben.
  • Man kan dog uden at være tilknyttet et hold, godkendes af bestyrelsen til at træne alene, når der ikke er hold på banen. For at blive godkendt af bestyrelsen, forudsætter det at man har gået på hold i klubben, i mindst et år.
  • Man følger de til enhver tid gældende regler i klubben, viser hensyn og bruger træningsmetoder der anerkendes af DcH. 

 

Nyheder

Sponsorer