Instruktøruddannelsen i DcH Kaløvig

Megafon.jpeg

I DCH Kaløvig er instruktørerne frivillige og ulønnede, til gengæld støtter klubben instruktørernes faglige udvikling. Derfor er grunduddannelsen som instruktør og deltagelse i det årlige Viborg-kursus, noget vi som klub betaler.

Som instruktør er du kontingentfri, og kan træne gratis med din hund. Desuden kan du gratis deltage i de interne spot-kurser for medlemmer, som klubben arrangerer.

Instruktøruddannelsen i DcH

Ønsker du at tage DcH's instruktøruddannelse hos DcH Kaløvig er forløbet som følger:

Man går aspirant mindst 40 gange udover føltiden, inden man må have eget hold, også selvom man har bestået den teoretiske uddannelse, og det skal fordeles således:

 • 12 uger på hvalpehold
 • 4 uger på valgfri klikkerhold
 • 4 uger på rally
 • 4 uger på agility
 • 4 uger på nosework
 • 6 uger på alm. lydighedshold.

Ved interesse for rally, nosework eller agility overbygning, flyttes der rundt på perioderne så aspiranten har 6 uger inden for det valgte område i stedet for lydighed.

Efter endt Instruktøruddannelse har vi en mentorordning for de nye instruktører.

Informationsfolder IGU (Instruktør Grund Uddannelsen): Informationsfolder IGU_opdateret 2024.pdf

Informationsbrev februar 2024 kreds 3's uddannelsesudvalg: Informationsbrevfebruar2024.pdf

Program IGU 2024: IGU_grundforlob.pdf

Efteruddannelse af instruktørerne i DcH Kaløvig

Hvis du som instruktør, har en idé til hvordan du og dine med-instruktører kan blive endnu bedre ved at deltage i et eksternt kursus, eller arrangere et internt kursus i klubben, så kontakt bestyrelsen.

Overvej følgende:

 • Kursets/uddannelsens titel
 • Instruktør og organisation
 • Varighed
 • Hvor mange der kan deltage
 • Hvem kurset henvender sig til
 • Hvad har du/i som deltager(e) ud af det
 • Hvad klubben kan få ud af det
 • Hvad det koster
 • Eventuelt forslag til finansiering/delvis selvbetaling


Tilskudspolitik

 Klubben yder økonomisk støtte til bestyrelse, instruktører, udvalg og medlemmer ud fra følgende regler:

 • Alle instruktører inviteres på det årlige Viborg-kursus, betalt af klubben. Da det årlige Viborgkursus er et decideret DcH-Instruktør kursus, med et både socialt og fagligt sigte, ønsker bestyrelsen at prioritere dette kursus højt.
 • Alle instruktører kan derudover få tilskud på op til 1200 kr./år til relevante kurser efter eget ønske. Pris opdateret pr. 14.4.2023.
 • Nogle kurser afholdt i klubbens regi, betales af klubben.
 • Deltagere i DcH DM ydes et kørselstilskud på 500 kr. Deltagere i NM og VM kan ansøge bestyrelsen om kørselstilskud efter behov.
 • Klubben yder kørepenge til deltagelse i Landsmødet til én bil efter statens tariffer. Kredsmøder oa. dækkes ikke.

Nyheder

Sponsorer