Instruktøruddannelsen i DcH Kaløvig

Megafon.jpeg

Sidste nyt fra Uddannelsesudvalget i Kreds 3: KUU informationsbrev februar 2023.pdf

I DCH Kaløvig er instruktørerne frivillige og ulønnede, til gengæld støtter klubben instruktørerne faglige udvikling. Derfor er grunduddannelsen som instruktør og deltagelse i det årlige Viborg-kursus, noget vi som klub betaler.

Som instruktør er du kontingentfri, og kan træne gratis med din hund. Desuden kan du gratis deltage i de interne spot-kurser for medlemmer, som klubben arrangerer.

Instruktøruddannelsen i DcH

Ønsker du at tage DcH's instruktøruddannelse hos DcH Kaløvig er forløbet som følger:

Hvis man vil gå instruktør-aspirant, starter man med at gå føl hos forskellige instruktører i klubben i minimum et halvt år/24 gange, hvorefter man, efter godkendelse af bestyrelsen, starter som officiel aspirant.

Når man starter som aspirant, skal de instruktører man går hos, melde tilbage til den ansvarlige i Træningsudvalget omkring fremmøde, samt hvordan det går.

Derudover skal aspiranten planlægge, eller hjælpe med at planlægge minimum én gang træning hos hver instruktør, som de også kommer til at stå for, sammen med den ansvarlige instruktør.

Man går aspirant mindst 40 gange udover føltiden, inden man må have eget hold, også selvom man har bestået den teoretiske uddannelse, og det skal fordeles således:

 • 12 uger på hvalpehold
 • 8 uger på valgfri klikkerhold
 • 4 uger på rally
 • 4 uger på agility
 • 6 uger på alm. lydighedshold.

Ved interesse for rally eller agility overbygning, flyttes der rundt på perioderne så aspiranten har 12 uger inden for det valgte område. Nosework kan også indgå i uddannelsen.

Efter endt Instruktøruddannelse har vi en mentorordning for de nye instruktører.

Se mere her:

Link til uddannelsens opbygning: Instruktørgrunduddannelsen i DcH

og link til Kreds 3's orienteringsfolder om Instruktøruddannelsen: Folderen: Instruktørgrunduddannelse (IGU) Grundforløb og Overbygninger


Efteruddannelse af instruktørerne i DcH Kaløvig


Hvis du som instruktør, har en idé til hvordan du og dine med-instruktører kan blive endnu bedre ved at deltage i et eksternt kursus, eller arrangere et internt kursus i klubben, så kontakt bestyrelsen.

Overvej følgende:

 • Kursets/uddannelsens titel
 • Instruktør og organisation
 • Varighed
 • Hvor mange der kan deltage
 • Hvem kurset henvender sig til
 • Hvad har du/i som deltager(e) ud af det
 • Hvad klubben kan få ud af det
 • Hvad det koster
 • Eventuelt forslag til finansiering/delvis selvbetaling


Tilskudspolitik

Klubben yder økonomisk støtte til bestyrelse, instruktører, udvalg og medlemmer ud fra følgende regler:

 • Alle instruktører inviteres på det årlige Viborg-kursus, betalt af klubben. Da det årlige Viborgkursus er et decideret DcH-Instruktør kursus, med et både socialt og fagligt sigte, ønsker bestyrelsen at prioritere dette kursus højt.
 • Alle instruktører kan derudover få tilskud på op til 1200 kr./år til relevante kurser efter eget ønske. Pris opdateret pr. 14.4.2023.
 • Nogle kurser afholdt i klubbens regi, betales af klubben.
 • Deltagere i DcH DM ydes et kørselstilskud på 500 kr. Deltagere i NM og VM kan ansøge bestyrelsen om kørselstilskud efter behov.
 • Klubben yder kørepenge til deltagelse i Landsmødet til én bil efter statens tariffer. Kredsmøder oa. dækkes ikke.

Nyheder

Sponsorer