Lydighedshold


Velkommen til Lydighedstræning i DcH Kaløvig.

I DcH arbejder vi med en række lydighedsøvelser, der er samlet i et program der er opdelt i 4 klasser; C - B - A - E.

C: Nybegynder  -  B: Begynder øvet m. ny hund, eller oprykket fra C  -  A: Øvet, oprykket fra B  -  Elite: Øvet, oprykket fra A.

I DcH Kaløvig har vi desuden nogle øvelser vi kalder Intro 1.+ 2. man kan arbejde videre med efter sit hvalpehold, og som bl.a. kan føre jer frem til C-klassen, eller andre grene af hundearbejde og hundesport.

Bemærk at vi i DcH Kaløvig også ind imellem har kurser af kortere varighed, "SPOT"-kurser, der fokuserer på enkelte emner som f.eks. at gå fri ved fod eller spor. 
 
Vi tilbyder også en grundig indføring i Klikkertræning.

Al tilmelding og betaling skal ske under Tilmelding.

Hvis du ønsker at høre mere om træning, eller få yderligere information om kommende hold, så skriv til: tilmelding@dch-kalovig.dk

 

Her følger en kort beskrivelse af de mest centrale elementer i de forskellige øvelser i DcH programmet:

Se seneste opdaterede DcH Konkurrenceprogram.  

 
Lineføring/fri ved fod:
Hunden lærer at gå/være 'på plads' tæt op ad hundeførerens venstre ben, og at følge hundeføreren præcist og opmærksomt i gang, løb, temposkift, vendinger og opstandsninger. Øvelsen er en dressur-øvelse, der udføres i korte, koncentrerede forløb, så det er ikke en god idé at bruge øvelsen til bare at få hunden til at gå pænt i snor - det skal den naturligvis også lære, men de to ting trænes hver for sig. Fra B-klassen og opefter udføres øvelsen uden line.


Fri ved fod

Dæk - sit - stå:
Hunden skal hhv. dække, sitte og stå på kommando, og blive i stillingen, mens hundeføreren går væk, indtil han/hun går tilbage til hunden, eller kalder den til sig. I de højere klasser udføres øvelserne i gang eller løb.
I A- og Eliteklassen er der tillige 'gruppe-dæk', hvor flere hunde dækkes af på række, og ligger i hhv. 3 og 6 minutter, mens hundeførerne er ude af syne.


Gruppedæk

Apport:
Hunden lærer at hente en apportpind eller -buk af træ, og aflevere den siddende foran føreren.

I A- og Eliteklassen bruges to apporter af forskelligt materiale, der skal kastes efter hinanden, eller samtidig i hver sin retning.

Spring:
Hunden lærer at springe frem og tilbage over et ca. 1 m højt springbræt med skrå sider.
I B-klassen laver hunden en apportøvelse hen over springbrættet, og i A- og E-klassen skal hunden stå eller sitte med apporten før den springer tilbage og afleverer den til føreren.


Springøvelse m. apport

Fremadsendelse:
Hunden lærer at løbe fremad i en lige linie i den retning, føreren sender den, dække på kommando og blive liggende, indtil den kaldes ind igen
Øvelsen er først med i konkurrenceprogrammet i B-klassen, hvor hunden skal løbe 20 skridt ud. I A- og Eliteklassen skal den løbe hhv. 30 og 40 skridt.

Rundering/Eftersøgning:
Hunden lærer at finde en mere eller mindre skjult person (figurant), og blive ved vedkommende og give hals, indtil føreren kommer ud og henter hunden. Hunden giver hals for at få en belønning (f.eks. en bold eller nogle godbidder), og der er derfor intet aggressivt i 'bevogtningen'. Øvelsen kan også udføres med bringsel, hvor hunden i stedet for halsgivning skal bringe hundeføreren ud til figuranten.
I C-klassen bliver hunden sendt direkte ud til figuranten, der er delvis synlig for hunden, mens den i B-klassen først sendes ca. 25 skridt i én retning, hvor der ikke er nogen figurant, og så kaldes tilbage og sendes i den modsatte retning, hvor den så skal finde figuranten, ved at den får fært af ham/hende, når den løber forbi det sted, vedkommende er skjult.
I A- og Eliteklassen er figuranterne gemt i et større område, som hunden skal gennemsøge. Hundeføreren går midt gennem området og sender hunden hhv. 40 (A) og 50 (E) skridt ud, skiftevis til den ene og den anden side. Hunden skal løbe nogenlunde lige og komme tilbage når der bliver kaldt/fløjtet. Den skal bruge sin næse hele vejen, så den får fært af de skjulte figuranter, som den skal blive ved og halse, til føreren kommer og henter den.

Her på videoen skal hunden finde en genstand (et sløringsnet), og det er færten af den menneskefært der er på dét, der gør at den kan finde det. Hunden skal være i god form, følge hundeførerens dirigering og komme tilbage når den kaldes ind, her med fløjte. Dog ikke når den har fået fært af noget, så skal hunden lære at være ulydig og vælge færten! 

 

Halsgivning for genstand:
I A- og Eliteklassen skal hundene kunne finde og halse ad en større genstand, som f.eks. en taske eller en gasflaske. Der skal være fært på genstandene, dvs. nogen skal have rørt ved dem for nylig, og det er denne fært, hundene lærer at reagere på. Genstanden skal 'bevogtes' på samme måde som en figurant. I A-klassen er det en øvelse for sig, mens genstanden i Eliteklassen er gemt ude i eftersøgningsarealet.


Halsgivning for genstand

Spor:
Hunden lærer at følge et spor, hvor en person har gået hen over f.eks. en mark. Det er vigtigt, at hunden følger sporet meget præcist, både på lige strækninger og gennem vinkelrette knæk på sporet, og i de højere klasser også gennem spidse vinkler. Undervejs på sporet ligger der et antal små genstande, som hunden skal finde og samle op eller påvise ved f.eks. at dække når den finder dem. Spor kan ligge på meget forskelligt underlag, både græs, stubmark, bar jord.
Spor er først med som konkurrenceøvelse i B-klassen, hvor det er 1 time gammelt, 200 skridt langt, med to vinkelrette knæk. I de høje klasser er det væsentligt længere og vanskeligere - i Eliteklassen er det 2 timer gammelt, 1000 skridt langt, og har en del knæk og spidse vinkler.

 Spor med sidevind, høj lyd ;-)

Frit søg:
I det frie søg skal hunden finde en eller flere mindre genstande (f.eks. en pung, en handske eller en sko) inde i et afgrænset stykke naturområde, et 'felt'. Hunden arbejder selvstændigt, dvs. uden snor, og hundeføreren må ikke gå ind i feltet. I C-klassen er feltet 20 x 20 skridt, og der er én genstand, som hunden skal finde og komme ud og aflevere til føreren. Op gennem klasserne bliver feltet større og der bliver flere genstande - Eliteklassens felt er 70 x 70 skridt, og der er fire genstande, der skal findes.


Frit søg

 

Måske lyder denne liste af meget, og det kan godt være svært at forestille sig, at ens egen hund nogensinde kan lære så mange og så svære øvelser. Men alle øvelserne bygges op lidt efter lidt, så man løbende kan mærke, at der sker fremskridt - og det er jo ikke mindst selve arbejdet med at lære hunden nye ting, der er spændende og lærerigt for hundeføreren. Og enormt spændende og udviklende for hunden!
(Tekst for hovedparten venligst lånt fra DcH Århus).


Nyheder

Sponsorer