Holdopbygning i DcH Kaløvig.

  • Hvalp: Alder 8 uger t.o.m 5 md. På dette hold arbejdes der med grundlæggende færdigheder som fx kontakt, hjemkald, ”gå pænt” og den gode relation mellem hund og fører etableres.

         Indlæring kan ske med og uden klikker – se under det enkelte holds beskrivelse.

  • Unghund: Alder 6 md. t.o.m 12 md. På dette hold arbejdes der med grundlæggende færdigheder som fx kontakt, hjemkald, ”gå pænt” og den gode relation mellem hund og fører etableres.

         Indlæring kan ske med og uden klikker – se under det enkelte holds beskrivelse.

Begge disse hold fører frem til: 

  • Intro 1: Focus på samarbejde, glæde, leg, relation og lydighed. Der trænes forskellige færdigheder og der er mulighed for at deltage i en afsluttende test. Programmet kan ses her.

Ønsker man, efter endt forløb i Intro 1, ikke at stille op til test, kan man fortsætte på:

Ønsker man at stille op til test og består, kan man fortsætte på/i:

Består man ikke (BMT – Behøver Mere Træning) er der flg. muligheder:

Yderligere information om hold efter Intro 1:  

  • Intro 2: Dette hold er for dig der har bestået Intro 1, og ønsker at sætte dig mål uden det er konkurrence. Der afsluttes med en test. Det er tilladt at stille op til Intro 2 testen, uden at deltage i forløbet, man skal dog være tilknyttet et andet hold i klubben og have bestået Intro 1. Programmet kan ses på klubbens hjemmeside her.

  • Motivationsholdet: Efter endt Intro 1 forløb eller med tilsvarende kunnen, kan du her træne hverdagslydighed, impulskontrol og det gode samarbejde imellem hund og fører.
  • C-Klasse: For hunde der har bestået Intro 1, eller har tilsvarende kunnen. På dette hold arbejdes der med DcH’s lydighedsprogram i C-klassen. Dette hold er for den urutinerede hundefører, med vægten lagt på øvelserne i lydighedsprogrammet, og kan evt. være starten på et spændende konkurrenceliv med hunden. Visse hold kan være med særligt fokus på konkurrencetræning – se under det enkelte holds beskrivelse.
  • B-Klasse: For C-hunde der har kvalificeret sig til B-klassen, eller øvede med ny hund. På dette hold arbejdes der med DcH’s lydighedsprogram i B-klassen. Hvis du ønsker at læse mere om lydighedsprogrammet, kan du finde det her.
  • Konkurrencehold: For hunde der som minimum befinder sig i B-klassen. På dette hold arbejdes der med DcH’s lydighedsprogram fra B-klassen og op til A og Eliteklassen. Dette hold har fokus på konkurrencetræning, og det forventes at hundeførerne stiller op til konkurrencer. Hvis du ønsker at læse mere om lydighedsprogrammet, kan du finde det her. 
  • Klikker: Lydighedstræningen kan også foregå på et klikkerhold, hvor der arbejdes med teknikker og øvelser udviklet til brug af klikker. 


 

Nyheder

Sponsorer