Mentorordning i DcH Kaløvig


  • Mentorordningen er tænkt som et tilbud til den nyuddannede instruktør - efter endt IGU + overbygning.

  • Tilbuddet er frivilligt for både den nyuddannede og mentor (færdiguddannet instruktør)

  • Ordningen løber 1 år efter endt uddannelse.

  • Den nyuddannede instruktør laver, så vidt muligt, selv en aftale med en af klubbens instruktører. Træningsudvalget kan evt. også være behjælpeligt med at lave en aftale.


Mentors opgaver kan fx være:

  • Hjælp og inspiration til planlægning af træningen.

  • Hjælpe med problemløsning på holdet.

  • At være observatør min. 2 gange i årets løb, hvis den nyuddannede instruktør ønsker det.


 

Nyheder

Sponsorer