Alle Funktioner i klubben


BESTYRELSEN

 • Bestyrelsen har det overordnede ansvar for klubbens drift og økonomi, og står for afholdelse af årets generalforsamling og klubfest.
 • Bestyrelsen står for klubbens hjemmeside, har ansvar for at mødereferater bliver offentliggjort og at andre informationer på hjemmesiden er opdaterede i et rimeligt omfang.
 • Bestyrelsen administrerer klubbens åbne facebookside, DcH Kalø Vig.
 • Motivering og uddeling af klubbens vandrepokaler (Kammeratskabspokalen, Fighterpokalen, Årets Konkurrence Hund og Årets Konkurrence Fund), samt hjemkaldelse og gravering af alle vandrepokalerne.
 • Sammen med konkurrenceudvalget at planlægge og afholde klubmesterskabet i efteråret. Der henvises til Landsforeningens Årbog samt kreds 3’s retningslinier.
 • Indkøb og uddeling af pokaler til klubfesten. Udregning og uddeling af klubbens spor og lydighedspokaler.
 • Arrangere arbejdsdage i klubben efter behov, der hovedsagelig består af vedligehold og oprydning af de grønne områder, klubhuset og skuret.
 • Udlevering af startbøger samt sikre at hundeførere stiller i de korrekte klasser.

Formand: mail: formand@dch-kalovig.dk.
 • Tegner foreningen udadtil.
 • Modtager og videresender post fra Lands og Kredsforeningen.
 • Deltager i Landsmødet og kredsmøder i kreds 3.
 • Sørger for indkaldelse til bestyrelsesmøder og dagsorden.
 • Deltager i bestyrelsesmøder ca. 6-8 gange/år.

Næstformand:
 • Træder til i tilfælde af formandens forfald.
 • Deltager i bestyrelsesmøder ca. 6-8 gange/år

Kasserer: mail: kasserer@dch-kalovig.dk
 • Bogføring i Klubmodul
 • Betaling af udlæg og regninger.
 • Opfølgning på indbetalinger og holdlister i samarbejde med Træningsudvalget (TU).
 • Laver årsregnskab til godkendelse hos foreningens 2 interne revisorer.
 • Udarbejder budget til fremlæggelse på generalforsamlingen.
 • Deltager i bestyrelsesmøder ca. 6 gange/år.

Sekretær:
 • Skriver referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlingen.
 • Håndterer/besvarer som den første henvendelser til bestyrelsen.
 • Opdaterer klubbens hjemmeside, både på vegne af bestyrelsen og de forskellige udvalg der indsender materiale (uddelegeret).
 • Deltager i bestyrelsesmøder ca. 6-8 gange/år.

Menigt medlem:
 • Deltager i bestyrelsesmøder ca. 6-8 gange/år.

Suppleanter til bestyrelsen:
 • De 2 valgte suppleanter indtræder i bestyrelsen hvis nogle af bestyrelsesmedlemmerne får forfald.

Revisorer:

 • Reviderer årsregnskabet senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.
 • Revisorsuppleanten tiltræder hvis en af revisorerne får forfald.


TRÆNINGSUDVALGET:

 • Tjekker og besvarer tilmeldingsmailen: tilmelding@dch-kalovig.dk
 • Opretter hold, fordeler trænere og hundeførere.
 • Ajourfører holdlister.
 • Står for Intro1+2
 • Står for kontakt til og uddannelse af føl og aspiranter. TU tager en samtale med føl om de kan fortsætte som aspirant. TU orienterer efterfølgende bestyrelsen.
 • Planlægning og afholdelse af aktiviteter for trænere og hundeførere.
 • Arrangerer uddannelse og træningsrelevante foredrag for trænerne.
 • Administrerer klubbens lukkede Facebook-gruppe: Træner i DCH Kaløvig
Formand:
 • Sørger for indkaldelse til og afholdelse af ca. 4 trænermøder/år, samt udarbejdelse af referat.
 • Har ansvar for kontakten til bestyrelsen.

AKTIVITETSUDVALGET:

 • Afholder sociale arrangementer af forskellig art.
 • Juleafslutningen.
Formand:
 • Sørger for indkaldelse til og afholdelse af passende antal møder.
 • Har ansvar for kontakten til bestyrelsen.

AGILITY/RALLY UDVALGET:

 • Planlægning og afholdelse af klubmesterskabet i efteråret.
 • Evt. afholdelse af kreds/landskonkurrencer/DGI.
 • Motivering og uddeling af klubbens 2 Agility/Rally vandrepokaler (Årets Agility/Rally slider og Årets Agility/Rally konkurrencekæmper).
 • Vedligeholdelse af øvelsesredskaber.
Formand:
 • Sørger for indkaldelse til og afholdelse af udvalgsmøder.
 • Har ansvar for kontakten til bestyrelsen.

NOSEWORKUDVALGET:

 •  Tilrettelægning af træningen indenfor nosework.

Formand:

 • Har ansvar for kontakten til bestyrelsen

KLIKKERUDVALG:

 • Opretter hold og arrangerer kurser i klikkertræning.
 • Tjekker og besvarer tilmeldingsmailen: klikkertilmeld@dch-kalovig.dk
Formand:
 • Har ansvar for kontakten til bestyrelsen.

BRUGSHUNDEUDVALG:

 • Står for at afholde prøver indenfor IGP (IPO) og IFH (SPH) samt Færdselsprøver.
Formand:
 • Har ansvar for kontakten til bestyrelsen.

KONKURRENCEUDVALG:

 • Står for at arrangere konkurrencer på kreds og landsplan, samt Klubmesterskabet.
Formand:
 • Har ansvar for kontakten til bestyrelsen.

KLUBHUSET:

 • Alm. renholdelse af klubhuset. Vask af håndklæder og viskestykker.

Ansvarlig:

 • Har ansvar for kontakten til bestyrelsen.

KLUBHUSET INDKØB:

 • Indkøb af artikler til køkken; plastikkrus, køkkenruller mm.
 • Indkøb af artikler til rengøring og toilet.
 • Indkøb af kaffe, øl og sodavand.
 • Tømning af septictank ca. 4 gange/år.

 Ansvarlig:

 • Har ansvar for kontakten til bestyrelsen.

SHOPPEN:

Indkøb af hundeudstyr til ”Shoppen”.

Ansvarlig:

 • Har ansvar for kontakten til bestyrelsen.

PLADSfolkene:

Ansvarlige for de grønne områder, vedligehold af plæneklipper, spring mm.
Græsslåning, buskrydning, beskæring af grønt, bekæmpelse af bjørneklo.
Afretning mm. af P-pladsen, bekæmpelse af muldvarpe.

Ansvarlig

 • Har ansvar for kontakten til bestyrelsen.

HJEMMESIDEN:

Webmaster: mail: webmaster@dch-kalovig.dk


Nyheder

Sponsorer