Sporpokalen:

Download beregningsskema her: regneark sporpokal 

Det pålægges bestyrelsen at udpege vinderen i forbindelse med sidste afdeling af klubmesterskabet.
Sporpokalen er stiftet som vandrepokal og kan ikke vindes til ejendom.
Der skal hvert år indgraveres: Vinderens navn, hundens navn, klasse og point.
Udgiften hertil betales af foreningen.
Sporpokalen kan uddeles til B-, A-, E-, IPO-, eller SPH-hunde.
Kun hundeførere, der er medlem af DCH Kalø-Vig afd., og som fuldfører sporet med mindst 70% af maximumspoint kan komme i betragtning.
Vindere af sporpokalen kan ikke med samme hund, i samme klasse, deltage i konkurrencen om sporpokalen.
Undtaget herfra er Elite-, IPO III-, og SPH II-hunde.
Ved udregning af point bruges følgende forholdstal:
B-klassen: Point + 55 x 0,9
A-klassen: Point + 20 x 0,95
E-klassen: Point - 20 x 0,98
IPO I: Point x 0,9
IPO II: Point x 0,95
IPO III: Point x 0,98
SPH: Point
Point i denne forbindelse er: Søget + genstande.
Efter udregning rundes op eller ned til én decimal.
Ved pointlighed er det den hund, der rangerer i den højeste klasse, der skal udpeges som vinder efter følgende model:
IPO I
B-klassen
IPO II
A-klassen
IPO III
E-klassen
SPH.
Hvis pointlighed forekommer i samme klasse, skal yngste hund udpeges som vinder.

Kalø-Vig, den 28. maj 1990 / C rettet d. 24/10 2000 / Forholdstal rettet til af Henrik og William 4/11-2012.

Som stiftere:

Ivan Damgaard, Torben Nielsen

Som formand: John G. Pedersen

Som sekretær: Vita Qvist

Nyheder

Sponsorer